מאמרים

אני אוהב אותך לאה

הנה ימים רבים חלפו מאז ירד יעקב אבינו לחרן, ופגש שם לראשונה, על פי הבאר, את אהבת חייו, רחל, מביאה את צאנה להשקותו מים. ימים רבים חלפו מאותה התאהבות כובשת, ממבט ראשון. יעקב, בכוח ההתרגשות שנסכה בו התאהבות פתאום, גולל את האבן העצומה מעל פי הבאר, כמעט באורח פלא, שכן, כרגיל, נדרשו רועים רבים לגוללה.

כוח אהבתו לרחל מחייה ומחזק אותו גם אחרי שרומה על ידי לבן, ומצא את לאה בחיקו בבוקרו של ליל כלולותיו. הייתה זו שוב אהבתו לרחל בזכותה נדמו שבע השנים הנוספות אותן עבד בה אך כימים אחדים: "ויעבד יעקב ברחל, שבע שנים; ויהיו בעיניו כימים אחדים, באהבתו אותה" (בראשית  כ"ט פס' כ').

ומנגד – לאה, עיניה רכות, לאות, לציין שעיניה אינן כעיני רחל. כך, מול סיפור אהבתו המיתולוגית לרחל עומד סיפור נישואיו הכפויים של יעקב ללאה. ספר בראשית מספר: "ויאהב (יעקב) גם את רחל מלאה" – "גם", במשמעות "יותר". ומוסיף, "וירא ה' כי שנואה לאה", כלומר לא רק שלא אהב יעקב את לאה כמו שאהב את רחל, אלא שמרוב אהבתו לרחל, ואולי גם כי רומה בלאה, נבעה כנראה, ממילא, השנאה ללאה.

ממשיך הסיפור ומעיד כי לאה הרגישה בעומק נפשה את חוסר אהבתו של יעקב  אליה, "כי ראה ה' בעניי, כי עתה יאהבני אישי", והרי מתוארים כאן העינוי הגדול והסבל הנורא הנגרם לאשה היודעת שאינה אהובה על בעלה ושנועדה בעיניו רק להעמיד לו צאצאים. תקוותה של לאה שעם הולדת הבן הבכור "יאהבני אישי" לא נתמלאה. גם כאשר נולד בנה השני היא מוסיפה להתלונן "כי שמע ה' כי שנואה אנכי". וכך גם בהולדת שאר ילדיה. יד הגורל רצתה, אולי, לאזן במקצת את חוסר השוויוניות שהתקיימה במשולש רחל- יעקב – לאה, וכשם שהתקנאה לאה ברחל על אהבת יעקב, כך התקנאה רחל בלאה על אשר היא התברכה בבנים. 

אלא שעוצמות האהבה מכאן והדחייה משם עוברות אף לדור הבנים, לראובן ויוסף הבנים הבכורים, בכוריהן של לאה ורחל: "וישראל אהב את יוסף מכל בניו". מיום מותה של יחידת חייו העביר יעקב את אהבתו העזה לבנה-בכורה, זה שראה אותו משתעשע בחיק אמו, שנולד לה אחרי ציפייה ממושכת. ומכאן הסיפור הידוע על חלומות יוסף וזריקתו על ידי אחיו לבור, מכירתו לישמעאלים והגעתו מצרימה.

הנה ימים רבים חלפו, מאותה אהבה עזה ומאותה שנאה שהועתקה לדור הבנים ומכאן אף לשבטים שיצאו מהם. הייתכן כי גלגולן של האהבות והשנאות האלו עדיין מצוי ומפעם בנו? 

וכמה נחמה יש בשיר שכתב אהוד מנור, "אני אוהב אותך לאה", כמה תיקון יש בשיר הזה, האוסף את לאה לחיקו של יעקב, כפי שאסף לחיקו את רחל, באהבה, בדאגה וברוך. והלואי ונעתיק את התיקון הזה לתוכנו, צאצאים לאותה שנאה, צאצאים לאותה אהבה, ומתוך שעל כל הפשעים תכסה אהבה נוכל להפוך כובד השנאה לחסדי האהבה שתחבר ותגן עלינו, צאצאי שניים עשר השבטים, עכשיו ועד סוף כל הימים.